forbot
PLN
Systemy fasadowe aluminium kratos w Wizna sklep internetowy PLASTIXAL Kołakowski Mariusz | Kupić Systemy fasadowe aluminium Kratos Wizna (Polska) | PLASTIXAL Kołakowski Mariusz : Allbiz
Premium Gold
Komentarze: 1
  • PLASTIXAL Kołakowski Mariusz
  • Katalog wyrobów
  • Systemy fasadowe aluminium Kratos

Systemy fasadowe aluminium Kratos

Systemy fasadowe aluminium Kratos
  • Systemy fasadowe aluminium Kratos
Opis
KRATOS jest nowoczesnym systemem przeznaczonym do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej. Konstrukcję nośną stanowią elementy pionowe (słupy - mocowane do konstrukcji budynku) i poziome (rygle - mocowane do słupów) wykonane z kształtowników aluminiowych o przekroju otwartym bądź skrzynkowym.

Szerokość profili systemu KRATOS wynosi 52 mm, w tym również zewnętrznych listew maskujących. W zależności od podziałów, obciążeń zewnętrznych i sposobu zamocowania konstrukcji system posiada odpowiednią ilość słupów o zróżnicowanej sztywności (o momentach bezwładności Ix=31,9÷2520 cm4). Głębokość najmniejszego słupa wynosi 50 mm, największego z kolei 260 mm. W przypadku konieczności zwiększenia sztywności słupów istnieje możliwość wzmocnienia ich wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi bądź stalowymi. Połączenie rygla ze słupem oraz otwory wykonane w listwach dociskowych i maskujących umożliwiają prawidłowe odwodnienie i wentylację ściany. System mocowania słupów zarówno do czoła stropu jak i pomiędzy stropami umożliwia wykonanie prawidłowej dylatacji pionowej zapobiegającej powstawaniu dodatkowych naprężeń termicznych.

System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie przekładek termicznych z PCV oraz komorowych uszczelek z EPDM. System posiada cztery kombinacje izolacyjności termicznej, w zależności od wymagań projektowych.

Grubość wypełnień w zależności od zastosowanych rygli i uszczelek wynosi od 6 do 50 mm. Montaż szkła lub innego wypełnienia odbywa się poprzez przykręcenie listew dociskowych wkrętami ze stali nierdzewnej bez konieczności wykonywania wstępnie otworów w przekładce termicznej.

Wykonywanie ścian łamanych w przekroju poziomym i pionowym możliwe jest poprzez zastosowanie specjalnych profili nakładkowych oraz odpowiednio ukształtowanych listew dociskowych i maskujących. Pozwala to na swobodne kształtowanie bryły budynku. W przypadku ścian łamanych w pionie oraz dachów, świetlików należy dodatkowo stosować uszczelnienie butylowo-aluminiowe pod listwy dociskowe zwiększające szczelność konstrukcji.

Ściany osłonowe systemu KRATOS mogą być wykonywane jako dwukolorowe (tzn. inny kolor wewnątrz i inny na zewnątrz fasady) z wykorzystaniem technologii lakierowania proszkowego.

Ściana osłonowa systemu KRATOS powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz obliczeń statycznych w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i rygli do słupów, schemat mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku oraz połączeń odcinków słupów. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany. Projekt winien uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.
Informacje są aktualne: 26.06.2018

Więcej

Najniższa cena na Systemy fasadowe aluminium Kratos w Wizna (Polska) przedsiębiorstwo PLASTIXAL Kołakowski Mariusz.